ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างจ้างที่ปรึกษาดำเนินการร่างหลักสูตรการพัฒนานักบริหารองค์กรกีฬาระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างจ้างที่ปรึกษาดำเนินการร่างหลักสูตรการพัฒนานักบริหารองค์กรกีฬาระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 08-06-2563 ประกาศจ้างที่ปรึกษาดำเนินการร่างหลักสูตรการพัฒนานักบริหารองค์กรกีฬาระดับสูงฯ