ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

11 มิถุนายน 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ