ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

17 มิถุนายน 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ