ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ พระมหากษัตริย์นักกีฬาแห่งแผ่นดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ครั้งที่ ๒

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ พระมหากษัตริย์นักกีฬาแห่งแผ่นดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ครั้งที่ ๒

ประกาศวันที่

17 มิถุนายน 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ