ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างผลิตสื่อวิชาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและการอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างผลิตสื่อวิชาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและการอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

17 มิถุนายน 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ