ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างผลิตรายการเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทางสถานีทีวีกีฬา (T Sports Channel) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างผลิตรายการเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทางสถานีทีวีกีฬา (T Sports Channel) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

3 กรกฎาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ