ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

8 กรกฎาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ