ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเบาะยูโด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเบาะยูโด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

9 กรกฎาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ