ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับป้องกันการเสียชีวิตในสนาม ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับป้องกันการเสียชีวิตในสนาม ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

16 กรกฎาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ