ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างจัดการแข่งขันกีฬาความเร็วทางน้ำ Thailand Powerboat ๒๐๒๐ (ไทยแลนด์ พาวเวอร์โบ๊ท ๒๐๒๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างจัดการแข่งขันกีฬาความเร็วทางน้ำ Thailand Powerboat ๒๐๒๐ (ไทยแลนด์ พาวเวอร์โบ๊ท ๒๐๒๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

21 กรกฎาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ