ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์หาสารต้องห้ามทางการกีฬา ให้กับสถาบันวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา (ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา) มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์หาสารต้องห้ามทางการกีฬา ให้กับสถาบันวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา (ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา) มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

3 สิงหาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ