ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดการแข่งขัน รายการ SAT-PHUKET Sports World Invitation ๒๐๒๐ (จังหวัดภูเก็ต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดการแข่งขัน รายการ SAT-PHUKET Sports World Invitation ๒๐๒๐ (จังหวัดภูเก็ต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

17 สิงหาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ