ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาการรับรองมาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาการรับรองมาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศวันที่

18 สิงหาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ