ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างกลุ่มรายการระบบประมวลผลฐานข้อมูลและระบบการรวบรวมข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างกลุ่มรายการระบบประมวลผลฐานข้อมูลและระบบการรวบรวมข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

19 สิงหาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ