ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างจัดการแข่งขันรายการ SAT-SISAKET ESports World Invitation ๒๐๒๐ (จังหวัดศรีสะเกษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างจัดการแข่งขันรายการ SAT-SISAKET ESports World Invitation ๒๐๒๐ (จังหวัดศรีสะเกษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

24 สิงหาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ