ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างการพัฒนาการจัดการความรู้และนวัตกรรม การกีฬาแห่งประเทศไทย (Knowledge Management and Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างการพัฒนาการจัดการความรู้และนวัตกรรม การกีฬาแห่งประเทศไทย (Knowledge Management and Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

31 สิงหาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ