ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างแนวกันกระสุนปืน ค่ายกฤษณ์สีวะรา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร งบประมาณประจำปี พ.ศง 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างแนวกันกระสุนปืน ค่ายกฤษณ์สีวะรา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร งบประมาณประจำปี พ.ศง 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

1 กันยายน 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ