ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานและบริหารจัดการทางด้านนิติการสู่องค์กรสมรรถนะสูง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานและบริหารจัดการทางด้านนิติการสู่องค์กรสมรรถนะสูง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศวันที่

1 กันยายน 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ