ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับการให้บริการของ กกท. (SMART NATIONAL SPORTS PARK) ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับการให้บริการของ กกท. (SMART NATIONAL SPORTS PARK) ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

2 กันยายน 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ