ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลลงทะเบียนกีฬามวย (ระยะที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลลงทะเบียนกีฬามวย (ระยะที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

9 กันยายน 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ