ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างพัฒนาและบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ด้านกีฬามวยเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบลงทุน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างพัฒนาและบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ด้านกีฬามวยเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบลงทุน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

9 กันยายน 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ