ประกาศเชิญชวนประกวดราคาดำเนินงานสถานีทีวีกีฬา (T Sports Channel) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ระยะเวลา ๙ เดือน) 

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาดำเนินงานสถานีทีวีกีฬา (T Sports Channel) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ระยะเวลา ๙ เดือน) 

ประกาศวันที่

26 พฤศจิกายน 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ