ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดกิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ ช้างขาวเกมส์ จังหวัดตราด

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดกิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ ช้างขาวเกมส์ จังหวัดตราด 

ประกาศวันที่

2 ธันวาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ