ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาสมโภช 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ (ภาค 5) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาสมโภช 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ (ภาค 5) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

23 ธันวาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ