ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

30 ธันวาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ