ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (ภาค 5) ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (ภาค 5) ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

30 ธันวาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ