ประกาศเชิญชวน จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ภาค ๕ จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวน จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ภาค ๕ จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศวันที่

22 เมษายน 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ