ประกาศเชิญประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมกีฬาภายในจังหวัด การแข่งขัน SAT International New normal Bike local series ๒๐๒๐ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจเมืองกีฬาและชุมชมกีฬาในภูมิภาคแบบวิถีใหม่ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมกีฬาภายในจังหวัด การแข่งขัน SAT International New normal Bike local series ๒๐๒๐ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจเมืองกีฬาและชุมชมกีฬาในภูมิภาคแบบวิถีใหม่ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

1 กันยายน 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ