ประกาศเชินชวนจ้างควบคุมงานค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามฟุตบอลลู่ – ลานกรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ จังหวัดพัทลุง ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชินชวนจ้างควบคุมงานค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามฟุตบอลลู่ – ลานกรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ จังหวัดพัทลุง ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศวันที่

8 พฤษภาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ