ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการผู้เข้าพักอาคารที่พักนักกีฬา 200 เตียง และอาคารที่พักนักกีฬา 300 เตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อน้ำดื่ม งบประมาณประจำปี 2563 ลง 16 มค 63