ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 7 เดือน (1มีนาคม – 30 กันยายน 2563)

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 7 เดือน (1มีนาคม – 30 กันยายน 2563) เผยแพร่