ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด (พ.ศ.2564-2567) ประจำปีงบประมาณ 2564

08122563 การอบรมเชิงปฎิบัติการทบทวนแผนยุทธสาสตร์สมาคมกีฬาจังหวัด