ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำสถาปัตยกรรมองค์ (Enterprise Architecture) ภายในหน่วยงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะเริ่มต้น ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำสถาปัตยกรรมองค์ (Enterprise Architecture) ภายในหน่วยงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะเริ่มต้น ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกาศแผนจ้างที่ปรึกษา17มิย63