ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศของชาติ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศแผนจัดจ้างดำเนินการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศของชาติ