ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารที่พักนักกีฬา 200 เตียง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารที่พักนักกีฬา 200 เตียง ประจำปีงบประมาณ 2563 17-06-2563 ประกาศแผนการจัดจ้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารที่พักนักกีฬา 200 เตียง