ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตรายการเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทางสถานีทีวีกีฬา (T Sports Channel) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศแผน