ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รายการ 26-06-2563 ประกาศแผนการจัดซื้อครุถัณฑ์สารสนเทศ สนง.มวย จำนวน 5 รายการ