ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาทำการศึกษาวิจัย และประเมินผลการดำเนินงานกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศแผน จ้างที่ปรึกษาอาชีพ