ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ Big Data เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

23072563 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง