ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับป้องกันการเสียชีวิตในสนาม ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

10-06-63 ประกาศเผยแพร่แผนซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับห้องกันการเสียชีวิตในสนามฯ