ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลทะเบียนกีฬามวย (ระยะที่ 2)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลทะเบียนกีฬามวย (ระยะที่ 2) 23-07-63 ประกาศแผนพัฒนาประสิทธิภาพฐานข้อมูลทะเบียนกีฬามวย (ระยะที่ 2)