ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับการให้บริการของ กกท. (SMART NATIONAL SPORT PARK)ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์

ประกาศแผนประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับการให้บริการของ กกท. (SMART NATIONAL SPORTS PARK)