ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มรายการระบบประมวลผลฐานข้อมูลและระบบการรวบรวมข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มรายการระบบประมวลผลฐานข้อมูลและระบบการรวบรวมข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2563 07082563 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง