ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานและบริหารจัดการทางด้านนิติการสู่องค์กรสมรรถนะสูง ประจำปี 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานและบริหารจัดการทางด้านนิติการสู่องค์กรสมรรถนะสูง ประจำปี 2563 17082563 - ประกาศแผนจัดจ้างที่ปรึกษา