ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศในศูนย์ฝึกซ้อมเทควันโดสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

24082563 ประกาศแผน