ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดงานสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในการแข่งขันวิ่งเทรลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้ชื่อในการแข่งขันว่า Thailand by UTMB

ประกาศแผน งานจัดจ้างสนับสนุนการแข่งขันวิ่งเทรล