ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการกีฬาของประเทศไทยในระดับภูมิภาคอย่างเป็นระบบและมีมาตราฐานในระดับอาชีพ ของ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 1

ประกาศเผยแพร่แผนฯ ฟุตบอล กีฬาอาชีพ ภาค 1