ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดกิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย We Run Thailand We Run Phuket

08-09-2563 ประกาศแผนจัดจ้างจัดกิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย We Run Thailand We Run Phuket