ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดอบรมเพื่อพัฒนานักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์เพื่อยกระดับอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดอบรมเพื่อพัฒนานักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์เพื่อยกระดับอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 10-09-63 จัดจ้างจัดอบรมเพื่อพัฒนานักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์