ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างออกแบบก่อสร้างสนามกีฬาโรลเลอร์สกีระดับนานาชาติจังหวัดชุมพร ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

18 ก.ย.63